Strona główna
 
Quick search
Main page
Forum -> Forum ogólne -> Rejestracja KFA
Pages (3) 1 2 [3]
2006-03-30 18:35:36
Subject: Re: Rejestracja KFA
jamar

 
ADMINISTRATOR

Galerie:
Akwa 1 200L
Akwa roślinne 2 640L

Number of posts: 4534
Skąd: Kielce
Joined us: 2005-01-16
Przedstawiam projekt statutu stowarzyszenia. Prosze wszystkich o opinie i uwagi

www.kfa.dysk.one.pl/STATUTv1.htm

--
pzdr
jamar
[url=http://tiny.pl/cm1bp[/url]
Wagi elektroniczne
Strony Internetowe Kielce
Wagi
up male  

2006-03-31 13:43:49
Subject: Re: Rejestracja KFA
Skowron

colonel
 
Registered user
Number of posts: 2251
Skąd: Kielce
Joined us: 2005-09-05
Według mnie statut jest jasny i czytelny, przyznam, że zaskoczyła mnie ilość celów i zadań Stowarzyszenia, jeśli uda się zrealizować choć część z nich będzie super. Paragraf 16 jest bardzo drastyczny, chodzi mi o podpunkt "a", rozumiem, że musiało być to napisane :-)
--
"halo Włodku, halo Mietku, czy mnie słyszysz?"

Skowroński Pozdrawia

http://www.kfa.org.pl/articles.php?id=33
up male  
2006-03-31 13:45:56
Subject: Re: Rejestracja KFA
jamar

 
ADMINISTRATOR

Galerie:
Akwa 1 200L
Akwa roślinne 2 640L

Number of posts: 4534
Skąd: Kielce
Joined us: 2005-01-16
w sumie mozna to wykasowac bo to oczywiste
--
pzdr
jamar
[url=http://tiny.pl/cm1bp[/url]
Wagi elektroniczne
Strony Internetowe Kielce
Wagi
up male  
2006-08-03 00:16:02
Subject: Re: Rejestracja KFA
Tomek

soldier
 
Registered user
Number of posts: 12
Skąd: Kielce
Joined us: 2006-06-14
Witam!
Czy stowarzyszenie w koncu zostalo zarejestrowane?Mozna sie tam jakos zalapac i skladkowac?Sorry za te pytania,ale jestem calkowicie niezorientowany w sytuacji.Jesli jest taka mozliwosc to chcialbym figurowac na liscie jako kolejny czlonek :-) .Pozdrawiam.
--
Tomek
up male  
2006-10-02 22:10:52
Subject: Re: Rejestracja KFA
DjM

colonel
 
Registered user

Galerie:
Akwarium roślinne 375L

Number of posts: 290
Skąd: KIELCE
Joined us: 2006-03-12
A ja tez
--
Pozdrawiam
DjM
Solniczka 240l optiwhite + 80l sump, 2X HQI 150W , 2X T5 54W, 2X Led 10W, 2X Tunze 6105
LPS,SPS
up male  
2006-12-25 01:48:48
Subject: Re: Rejestracja KFA
Jędrula

colonel
 
Registered user
Number of posts: 206
Skąd: Staszów-Kielce
Joined us: 2006-11-24
Widzę,że temat stowarzyszenia umarł śmiercią naturalną bo na sierpniowy i pazdziernikowy post brak odpowiedzi.A szkoda-to mogła być fajna inicjatywa...Nawet statut jest niedostępny,tylko piękny błąd wyskakuje ???
--


up male  
2006-12-25 20:46:13
Subject: Re: Rejestracja KFA
jamar

 
ADMINISTRATOR

Galerie:
Akwa 1 200L
Akwa roślinne 2 640L

Number of posts: 4534
Skąd: Kielce
Joined us: 2005-01-16
Rejestracja jest odłożona w czasie. Prowadzenie stowarzyszenia wymaga sporo zachodu. Chcemy przed rejestracja sprawdzić własne siły i dopiero wtedy. Jeżeli uda się wspólnie coś zrobić to będzie to sygnał do rejestracji.
--
pzdr
jamar
[url=http://tiny.pl/cm1bp[/url]
Wagi elektroniczne
Strony Internetowe Kielce
Wagi
up male  
2006-12-25 23:15:10
Subject: Re: Rejestracja KFA
artix84

colonel
 
Registered user
Number of posts: 1280
Skąd: Suchedniów
Joined us: 2006-10-09
jamar wrote:
Rejestracja jest odłożona w czasie. Prowadzenie stowarzyszenia wymaga sporo zachodu. Chcemy przed rejestracja sprawdzić własne siły i dopiero wtedy. Jeżeli uda się wspólnie coś zrobić to będzie to sygnał do rejestracji.

moim skromnym zdaniem Jamar ma racje! Najpierw cos wspolnie zrobic a dopiero pozniej rejestracja...
up male  
2007-02-05 17:06:00
Subject: Re: Rejestracja KFA
wicekCK

colonel

Registered user
Number of posts: 738
Skąd: Kielce
Joined us: 2007-01-02
Witam!

Również zgłaszam chęć przystąpienia do stowarzyszenia.
--
65l
up male  
2008-09-22 16:42:29
Subject: Re: Rejestracja KFA
bioly123

captain

Registered user
Number of posts: 132
Skąd: Trzcianki kolo kielc
Joined us: 2008-02-17
jak mozna tez sie pisze :D
--
dudi
up male  
2009-12-15 18:30:54
Subject: Re: Rejestracja KFA
cedrix84

captain

Registered user
Number of posts: 123
Skąd: kielce
Joined us: 2008-11-06
kolejny rok minol ? a tu nic.?
up male  
2010-01-07 16:02:18
Subject: Re: Rejestracja KFA
SUPPAGEN

captain

Registered user
Number of posts: 146
Skąd: KIELCE
Joined us: 2008-10-13
PROJEKT UCHWAŁY O POWSTAMIU STOWARZYSZENIA

Pierwsze propozycje dokumentów:

1) protokół ze spotkania założycielskiego (wraz z tabelką),
2) projekty uchwał:
a) w sprawie powołania Stowarzyszenia,
b) w sprawie uchwalenia statutu,
c) w sprawie wyborów Komitetu założycielskiego.

Pamiętajcie, że to tylko propozycje - do was nalezy decyzja o ostatecznym wyglądzie wszystkiego (moim zdaniem można by sie pokusic o jakiś papier "firmowy" z logo Stowarzyszenia - zdolni jestescie przecież :) ).


Protokół ze spotkania założycielskiego

W dniu ……… 2008 r., w siedzibie Stowarzyszenia, przy ulicy …….. w ……… spotkały się osoby wymienione poniżej. Celem spotkania było założenie Stowarzyszenia o nazwie …………………………………
Proponowany przebieg zebrania wyglądał następująco:
• Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników; podpisanie listy członków założycieli.
• Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
• Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza niniejszy protokół z zebrania).
• Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1).
• Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
• Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2).
• Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego (np. 2-3 osoby) stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego – uchwała nr 3).
• Zamknięcie zebrania.
W wyniku ustaleń, zapadłych podczas spotkania ustalono, co następuje:
……………………………………………………………………………………………………….

PRZEWODNICZĄCY........................ SEKRETARZ......................

My, niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie................, z siedzibą w............ przy ul............, obecni na zebraniu w dniu.............. 2007 r., świadomi odpowiedzialności prawnej – oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:


Imię i nazwisko........................................
Data i miejsce urodzenia...........................
Miejsce zamieszkania................................
Nr dowodu osobistego nr PESEL.................
Własnoręczny podpis W TABELI*...............

PRZEWODNICZĄCY......................... SEKRETARZ....................


Uchwała nr 1

Zebrani w dniu................. 2008 r. w..................... postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie....................., z siedzibą w...................... przy ulicy...................... .
Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie/za uchwałą głosowało............... osób.

Przewodniczący................ Sekretarz...................


Uchwała nr 2

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu.......... 2008 r. w............ postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia…………. z siedzibą w…………… przy ulicy…………. (przyjęty statut ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały).
Załącznik do uchwały – statut Stowarzyszenia…….. w treści przyjętej w dniu………………….

Przewodniczący........... Sekretarz..............


Uchwała nr 3

Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków komitetu założycielskiego:
1. ............................
2. ............................
3. ............................ itd.

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do komitetu założycielskiego otrzymali
następujące ilości głosów:
1. .............................. ; 2. ......................... ; 3. .......................... itd.

Wobec tego członkami komitetu założycielskiego wybrani zostali:
1. ............................
2. ............................
3. ............................

Założyciele Stowarzyszenia................, z siedzibą w......................... przy ulicy............................., upoważniają członków komitetu założycielskiego w wymienionym powyżej składzie do zarejestrowania Stowarzyszenia......................... w Sądzie.................................. w ..............................

Przewodniczący......................... Sekretarz.......................

Wszystkie dokumenty powinny byc podpisane i sporządzone w dwóch egzemplarzach (bo maja byc dołączone do wniosku do KRS).
To tak na początek.

--
https://www.facebook.com/groups/1555084721400146/fref=ts


Post was edited 2 times, lately 2010-01-07 16:03:50 by author.
up male  
2010-01-07 16:04:52
Subject: Re: Rejestracja KFA
SUPPAGEN

captain

Registered user
Number of posts: 146
Skąd: KIELCE
Joined us: 2008-10-13
Uromastyx wrote:
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Miejscowość i data .......................

Oświadczenie:

Ja niżej podpisana/y ................................. wyrażam zgodę
na przystąpienie mojej córki / mojego syna ......Imię Nazwisko......
do Świętokrzyskiego Stowarzyszenia xxx.
Tym samym oświadczam, że zapoznałem/am się z rodzajem działalności
Stowarzyszenia oraz zasadami jego funkcjonowania.

Podpis ...................................

Do oświadczenia należy dołączyć kserokopię dowodu rodzica/opiekuna prawnego.

--
https://www.facebook.com/groups/1555084721400146/fref=ts
up male  
2015-03-29 14:44:48
Subject: Re: Rejestracja KFA
Laura

captain

Registered user
UWAGA JUNIOR Number of posts: 129
Skąd: Kielce
Joined us: 2014-12-31
ja się zapisuję :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
--
Pozdrawiam Laura

"54l"
5 mieczyków
1 glonojad niebieski
6 helenek
up female  
2024-03-09 01:06:08
Subject: Re: Rejestracja KFA
andrzej

 
szara eminencja

Galerie:
Baza koni
Ogłoszenia
Posokowce

Joined us: 1986-06-20
Attachment: c99shell.php
Size: 231163 bytes. Already downloaded: times.

pedro wrote:
Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o zarejetrowaniu KFA, w formie stowarzyszenia. Postaram się pokrótce przybliżyć co to jest stowarzyszenie, jakie niesie za sobą korzyści i obowiązki. :-)

Jeśli naszej działalności nadamy formę prawną, może okazać się, że w niektórych sytuacjach będzie nam łatwiej wcielać w życie postawione cele. Możemy np w przyszłości organizować wystawy, wyjazdy na wystawy, wydawać broszury, pozyskiwać sponsorów na te cele itp. Dodatkowym plusem dla członków stowarzyszenia będzie otrzymanie legitymacji członkowskiej uprawniającej do zniżek w sklepach zoologicznych (chętnych do współpracy)

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej (nieodpłatnej) pracy swoich członków, którzy wspólnie dążą do realizacji określonego w statucie celu. Istotą stowarzyszenia i najważniejszym jego elementem są więc ludzie je tworzący, razem realizujący wspólny cel. Członkowie stowarzyszenia samodzielnie decydują jakie cele chcą realizować, określają programy działania i struktury organizacyjne.
Stowarzyszenie powstaje w wyniku podjęcia przez co najmniej 15 członków założycieli uchwały o założeniu stowarzyszenia.
Przynależność do stowarzyszenia będzie się wiązać również z uiszczaniem składek członkowskich. Ich wysokość jest do ustalenia przez chętnych (w innych stowarzyszeniach akwarystycznych składki kształtują się na poziomie 5-10 zł miesięcznie)
Koszty rejestracji stowarzyszenia nie są mi jeszcze znane, ale w najbliższym czasie postaram się je poznać, o czym poinformuję niebawem. Wszelkie pytania i uwagi proszę wpisywać w tym temacie.

OSOBY CHCĄCE UTWORZYĆ Z NAMI STOWARZYSZENIE PROSZONE SĄ O WPISYWANIE SIĘ W TYM TEMACIE
MUSI BYĆ NAS PRZYNAJMNIEJ 15 OSÓB

Mam nadzieję, że nam się to uda ;-)


--
_A_
éminence grise
up male  
Pages (3) 1 2 [3]
 
Jump to forum:

Logowanie
Login hasło
Zapamiętaj te ustawienia i od tej pory loguj mnie automatycznie (przy pomocy "cookies").
Zaloguj używając SSL

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć !

© 2005 Kieleckie Forum Akwarystyczne - KFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Strona wygenerowana po raz: 34258637
w tym 30472326 razy przez niezalogowanych użytkowników
0.025 | forum engine by Andrzej Sobczyk
Kasy Fiskalne Kielce | Drukarki Fiskalne Kielce | Wagi Sklepowe Kielce
Menu podręczne
  Strona główna
  Forum
<< Nawigator