REGULAMIN FORUM

 

Kieleckie Forum Akwarystyczne KFA udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu Akwarystycznego oraz forum dyskusyjnego, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i myśli na tematy głównie związane z akwarystyką, ale także dotyczące ich zainteresowań i poglądów.


§ 1. KONTO I REJESTRACJA

 

 1. Korzystanie z forum jest darmowe.
 2. Na forum może zarejestrować się każda osoba, która zaakceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Każdy użytkownik ma prawo do założenia jednego konta na forum.
 4. Rejestrując się na forum wyrażasz zgodę na przechowywanie danych podanych podczas rejestracji w bazie danych dla potrzeb Forum.
 5. Adres e-mail podany podczas rejestracji wymagany jest do potwierdzenia rejestracji (aktywacji konta) a w razie utracenia hasła do jego odzyskania. Na podany adres wysyłane będą również biuletyny a także ważne informacje od administratora lub moderatora.
 6. Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pod podanym adresem e-mail poczty elektronicznej.
 7. Konta nie aktywowane w ciągu 60 dni od daty rejestracji na forum będą usuwane.
 8. Konta użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji a nie logowali się dłużej niż pół roku będą po wcześniejszym poinformowaniu na e-mail usuwane.
 9. Nie przestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniami, ostrzeżeniami a także uniemożliwieniem dostępu do forum użytkownikowi.

 

§ 2. TREŚCI PUBLIKOWANE NA FORUM

 

 1. Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj innych użytkowników.
 2. Treści publikowane na forum są własnością ich autorów. Każda wypowiedź (post) jest sygnowana loginem (pseudonimem) jego autora.
 3. Nie używaj słów wulgarnych i powszechnie uważanych za obraźliwe (w tym również w nicku czy avatarze).
 4. Nie pisz WIELKIMI literami, oraz pogrubioną czcionką zarówno tematów jak i całych postów. Staraj się również pisać poprawnie ortograficznie oraz ze znakami interpunkcyjnymi (kropki, przecinki).
 5. Autor postu ma prawo jego edycji/zmiany. W uzasadnionych przypadkach autor postów może skierować prośbę do administratora o ich usunięcie (administrator, moderator nie ma obowiązku tego robić).
 6. Treść każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Administratora, Moderatorów czy webmasterów (z wyjątkiem wiadomości opublikowanych przez nich samych) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
 7. Zabrania się publikowania i propagowania na Forum wszelkich treści oraz postaw niedozwolonych w polskim prawie. Dotyczy to również jakichkolwiek przejawów przestępstw elektronicznych, łamania praw autorskich jak również publikowania pornografii.
 8. Zawartość obrazka (emblematu/avataru) nie może być sprzeczna z zasadami moralnymi np. pornografia.
 9. Zanim założysz nowy temat, sprawdź czy nie był on poruszany już wcześniej. Do tego celu użyj wyszukiwarki forum
 10. Jeżeli temat został wysłany do złego działu, Administrator i Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do jego przesunięcia, ingerencji w treść wypowiedzi, lub usunięciu postu albo wątku przez Administratora lub Moderatorów.
 11. Zabrania się publikować na Forum treści ściśle komercyjnych (np. reklam, komunikatów PR). Aby uzyskać pozwolenie na umieszczanie reklam, należy skontaktować się w tym celu z Administratorem Forum. Użytkownicy zamieszczający reklamy bez zgody Administratora będą usuwani.
 12. Jeśli sam padłeś ofiarą spamu na pw - wyślij koniecznie wiadomość prywatną do administratora.
 13. Należy precyzyjnie formułować tytuł wątku, unikając ogólnikowych stwierdzeń np. POMOCY, MAM PROBLEM, itp. To powoduje zdecydowane zmniejszenie szansy na uzyskanie odpowiedzi.
 14. Przedstawiając problem należy dokładnie go opisać, pamiętając o dostarczeniu niezbędnych informacji dla udzielenia odpowiedzi.
 15. Wątki powinny być umieszczane we właściwych działach.
 16. Wypowiedzi nie mogą być dublowane bądź powtarzane w różnych miejscach.
 17. Nie wolno pisać posta pod postem. Dodanie dodatkowych informacji do ostatniej wypowiedzi umożliwia przycisk „Edytuj”.
 18. Użytkownicy nie powinni krytykować i / lub wyśmiewać innych z powodu prostych według niego zapytań i / lub odpowiedzi. Takie zachowanie jest nie tylko niegrzeczne wobec autora, jak również niepotrzebnie zaśmieca wątek.
 19. Wszelkie sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przez zainteresowanych poza Forum. Na forum zabrania się publikowania prywatnej korespondencji, otrzymanej przez PW i e-mail oraz w każdej innej formie (np. rozmowa poprzez komunikator) bez wyraźnej zgody zarówno autora, jak i odbiorcy treści.
 20. Forum umożliwia również umieszczanie autorskich galerii i artykułów na jego łamach – w tym celu należy kontaktować się z Administratorem Forum
 21. Materiały, zdjęcia oraz innych treści publikowane przez użytkowników na łamach Forum mogą być używane przez Administratora do celów promowania oraz działalności Forum.
 22. Bądź uprzejmy i staraj się utrzymać miłą atmosferę.
 23. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto na forum.
 24. Wystawianie przedmiotów użytkowników zablokowanych jest zabronione.
 25. Udostępnianie konta innym osobom jest zabronione.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Forum Użytkownikom, którzy notorycznie naruszać będą postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach porządkowych ostateczna decyzja należy do Administratora, Moderatora. Wszelkie wątpliwości odnośnie ich decyzji zaleca się rozstrzygać poprzez PW (Prywatną Wiadomość).
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione (Moderatorów) z Forum, które nie spełniają warunków określonych Regulaminem.
 4. Administrator zastrzega sobie również prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum.
 5. Administrator oraz Moderatorzy forum mają prawo do korekty, zmian lub usunięcia z forum dowolnego postu bez podania uzasadnienia.
 6. W przypadkach, których powyższy regulamin nie wymienia, obowiązuje zasada zdrowego rozsądku.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 8. W sprawach spornych, a nie objętych Regulaminem decyzję podejmują Administrator i Moderatorzy Forum.
 9. Problemy techniczne należy zgłaszać Administratorowi.
 10. Osobą reprezentującą Forum jest Administrator.
 11. Prawa autorskie Serwisu oraz Forum „Kieleckie Forum Akwarystyczne KFA” posiada Administrator.
 12. Wykorzystywanie materiałów, zdjęć oraz innych treści znajdujących się na Forum przez osoby trzecie bez zgody Administratora i Autora jest Zabronione.

 

Rejestrując się na forum, zobowiązujesz się przestrzegać niniejszy regulamin pod rygorem usunięcia z Forum.

 

 

Administrator - Jamar